Drevené palety

Drevené palety predstavujú v skladovaní tovaru, preprave a v manipulácií s tovarom najpoužívanejší produkt v oblasti balenia produktov. Tvoria neoddeliteľnú súčasť každej výroby, priemyslu, skladových priestorov a logistiky. Výhodou drevených paliet je efektivita skladovania, jednoduchá a ľahká manipulácia a univerzálnosť použitia.

Drevené palety vyrábame podľa individuálnych požiadaviek našich zákazníkov na požadovaný rozmer, nosnosť a použitie. Rozdeľujeme ich z hľadiska rozmerov na štandardné, atypické. Drevené palety môžu byť okrem transportu a manipulácie použité aj ako samostatné obalové riešenie produktov a tovarov. 

Výhody použitia drevených paliet

drevené palety zentra
drevené palety zentra
drevené palety zentra

Nami vyrábané drevené palety a riešenia sú v prípade požiadavky zákazníka tepelne ošetrené podľa normy ISPM 15.

drevené palety zentra

ISPM 15 je medzinárodná norma, ktorá stanovuje fytosanitárne požiadavky pre drevený obalový materiál používaný v medzinárodnej doprave.

Súbor fytosanitárnych opatrení pri dovoze zahŕňa zákaz dovozu niektorých škodlivých organizmov alebo komodít napadnutých týmito škodcami. Záruku za fytosanitárne požiadavky pri dovoze poskytujú rastlinno lekárske služby jednotlivých zemí a sú upravované podľa platnej legislatívy jednotlivých štátov. Medzinárodná norma ISPM 15 obsahuje reguláciu obalového materiálu v medzinárodnom obchode, jednotlivé definície obalových materiálov a označenie obalov, ktoré smú byť použité v medzinárodnom obchode.

Za drevené materiály sa považujú palety, preklady, debny, sudy, obalové zarážky, nakladacie plošiny a podpery vyrobené z nespracovaného surového dreva. Spracované drevo ako napr. preglejka sa nepovažuje sa fytosanitárne problematickú a môže sa prepravovať kdekoľvek na svete.

Sledujte nás na sociálnych sieťach, buďte informovaní o našich novinkách zo sveta balenia