Baliaci audit

Baliaci audit je služba, pri ktorej zhodnotíme Vaše súčasné spôsoby balenia tovaru, produktov a Vami používané baliace predpisy.

Na základe tejto analýzy Vám vypracujeme návrhy optimalizácie balenia s dôrazom na efektivitu riešenia, maximálnu ochranu balených produktov a minimalizovanie environmentálnej záťaže.

Optimalizácia balenia tovaru a produktov

Navrhneme Vám zefektívnenie balenia tovaru a produktov, resp. návrhy zlepšenia terajšieho spôsobu balenia.

Zhodnotenie doterajšieho obalu spôsobu balenia produktov, s navrhnutými riešeniami.

Vypracovanie celkovej záverečnej štúdie s navrhnutými riešeniami, prípadne zlepšeniami.

Sledujte nás na sociálnych sieťach, buďte informovaní o našich novinkách zo sveta balenia