Kartónové krabice

Kartónové krabice tvoria najpoužívanejší obal na balenie a prepravu tovaru, alebo produktov.

Prednosťou kartónových krabíc je vysoká ochrana produktov, variabilnosť a široký záber použitia vo všetkých odvetviach priemyslu a služieb.

Základným rozdelením z hľadiska počtu jednotlivých vrstiev ich členíme na 3 vrstvové, 5 vrstvové, 7 vrstvové.

V našom portfóliu kartónových krabíc máme všetky typy kartónových krabíc, preložiek, mriežok a tvarových výsekov. Rozmery, kvalitu a typ kartónovej krabice vyrábame pre každého zákazníka individuálne, presne podľa jeho požiadaviek a potrieb.

Na základe baliaceho auditu a návrhu balenia, navrhneme kartónové obaly (kartónové krabice, prírezy, mriežky, tvarové výseky…) v najefektívnejšom prevedení s maximálnou ochranou Vašich výrobkov.

vrstvy lepeniek kartonova krabica zentra

Kartónové krabice na základe ich použitia rozdeľujeme do jednotlivých záťažových tried. Tieto triedy majú vopred stanovené parametre ECT (tlak na hranu) a BST ( pevnosť v tlaku).

Na základe týchto údajov sa navrhne požadovaná kvalita kartónovej krabice, ktorá bude v plnej miere spĺňať všetky požiadavky na maximálnu ochranu baleného produktu, pričom sa zamedzí poškodeniu produktu pri jeho manipulácií alebo preprave.

FEFCO

FEFCO katalóg je súbor prehľadu kartónových krabíc konštrukcií z vlnitej lepenky.

Skupiny jednotlivých kartónových krabíc a konštrukcií

fefco skupina kartónových obalov zentra

Sledujte nás na sociálnych sieťach, buďte informovaní o našich novinkách zo sveta balenia